Projekt z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorstwo Kamil Szymaniuk - TARTAK Siemianówka Kamil Szymaniuk realizuje projekt „Optymalizacja i przyspieszenie przetarcia drewna w przedsiębiorstwie Tartak Siemianówka″ w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000″.

Celem jest usprawnienie procesu produkcji tartacznej i technologii produkcji tarcicy poprzez zastosowanie linii obróbczej do efektywnego cięcia drewna oraz wzrost zatrudnienia
w przedsiębiorstwie. Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwa będzie produkcja wysokiej jakości komponentów, półproduktów dla budownictwa modułowego oraz produktów
w standardzie KVH. Będzie to możliwe dzięki bardzo wysokiej jakości skrawanej powierzchni oraz ogromnej dokładności wymiarowej ciętych elementów.

- wartość projektu: 553 500,00 zł

- wkład Funduszy Europejskich: 283 500,00 zł

  • Kontakt
  • Lokalizacja
Script logo