O firmie

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura daje 

 

 

 

 

 

 

 

My przerabiamy

 

 

 • Oferujemy innym

  czyli co wam możemy zrobić z tego drewna

   

   
  Bale
   
  Deski
   
  Szalówka
   
  Łaty
   
  Tarcica
   
  Palety
 • Gwarantujemy

  Posiadamy certyfikat PEFC

   

   
 • Projekt z Funduszy Europejskich

  Przedsiębiorstwo Kamil Szymaniuk - TARTAK Siemianówka Kamil Szymaniuk realizuje projekt „Optymalizacja i przyspieszenie przetarcia drewna w przedsiębiorstwie Tartak Siemianówka″ w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000″.

  Celem jest usprawnienie procesu produkcji tartacznej i technologii produkcji tarcicy poprzez zastosowanie linii obróbczej do efektywnego cięcia drewna oraz wzrost zatrudnienia
  w przedsiębiorstwie. Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwa będzie produkcja wysokiej jakości komponentów, półproduktów dla budownictwa modułowego oraz produktów
  w standardzie KVH. Będzie to możliwe dzięki bardzo wysokiej jakości skrawanej powierzchni oraz ogromnej dokładności wymiarowej ciętych elementów.

  - wartość projektu: 553 500,00 zł

  - wkład Funduszy Europejskich: 283 500,00 zł

 • Zrealizowany projekt

  Przedsiębiorstwo Tartak Siemianówka Kamil Szymaniuk zrealizowało projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w postaci opracowania Biznes Planu nowego przedsięwzięcia dla Tartaku Siemianówka” (projekt nr RPPD.01.04.01-20-2546/20) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”.

  Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

  - wartość projektu: 61 254,00 zł

  - wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł

 • Kontakt
 • Lokalizacja
Script logo