Zrealizowany projekt

Przedsiębiorstwo Tartak Siemianówka Kamil Szymaniuk zrealizowało projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w postaci opracowania Biznes Planu nowego przedsięwzięcia dla Tartaku Siemianówka” (projekt nr RPPD.01.04.01-20-2546/20) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

- wartość projektu: 61 254,00 zł

- wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł

  • Kontakt
  • Lokalizacja
Script logo